Корал и наситена циклама


Корал и наситена циклама- смелата комбинация за приказния празник на Невин и Рамадан…
Така започна тяхната История…